קורסים

זוגיות בעשרת

לחזק את הזוגיות שלנו בעזרת עשרת הדברות הקורס נבנה בעזרת הספרים: שכינה ביניהם, הרב משה בלייכר, טובים השניים, ד”ר קלייר רבין, אמנות הזוגיות, דריה מעוז, עמי שקד, עמירם רביב, להפוך לאומן בשאלת שאלות, יוסי קדמי, בעזרת לימודי בי.נ.ר, שיעורים מרבנים ואנשי מקצוע ועוד.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד